Kurssi-ilmoittautuminen

Alkusammutus-
koulutus

Koulutamme sinut käyttämään sammutinta tosipaikan tullen. Alkusammutuskoulutuksen tavoitteena on varmistaa henkilöstön alkusammutustaidot ja näin varmistaa yrityksesi toiminnan jatkuvuus onnettomuustilanteessa

Myös AS1 koulutukset

Väestönsuojan
tarkastaja-
koulutus

Koulutus keskittyy väestönsuojia koskeviin säädöksiin, rakentamiseen, tekniikkaan, varusteisiin ja normaaliajan käyttöön.

Toteutetaan tarkastusharjoitus

Kesto 2 - 3 h

Väestönsuojan
hoitajan ja vastaavan
koulutus

Jatkokoulutus tarkastajakoulutukselle

Syvennytään väestönsuojastrateĀiaan, suojautumiseen ja käyttötilanteisiin käytännön harjoituksen kautta

Kesto 3 - 4 h

Koulutukset

Lisätietoja koulutuksista

Jari Kinnunen
010 505 9548
turvanasi@kipservice.fi